Andreas Carlsson

Höjdhopp 2,20

2 steg stilla 1,92

4 steg stilla 2,05

4 steg fart 2,13

Sax 1,90

Sax 4 steg stilla 1,78

Stillastående 1,64

Fel håll 1,82

Tuck jump 1,72

Låda (32cm) flopp 2,27

Låda (32cm) sax 2,00

Gymnastikmatta (4cm) flopp 2,18

Gymnastikmatta (4cm) sax 1,85

 

Längdhopp 7,48

2 steg 4,78

4 steg 5,70

6 steg 6,25

8 steg 6,79

8 steg flygande 7,37

Stillastående 3,08

 

 

Stavhopp 4,80

Snöre 4,80

6 steg fart 4,80

6 steg stilla 4,20

 

 

Övrigt

Femsteg stillastående 16,51*

Femsteg fart (6steg) 20,46

Kulkast bakåt (4kg) 21,52

Kulkast framåt (4kg) 18,52*

Kulkast bakåt (5kg) 18,39

Kulkast framåt (5kg) 15,34

Vertikalhopp 70cm

Flygande 30m 3,07