Andreas Carlsson

Höjdhopp 2,20

2 steg stilla 1,92

4 steg stilla 2,05

4 steg fart 2,13

Sax 1,90

Sax 4 steg stilla 1,78

Stillastående 1,64

Fel håll 1,82

Tuck jump 1,72

Låda (32cm) flopp 2,27

Låda (32cm) sax 2,00

Gymnastikmatta (4cm) flopp 2,18

Gymnastikmatta (4cm) sax 1,85

 

Längdhopp 7,48

2 steg 4,78

4 steg 5,70

6 steg 6,25

8 steg 6,79

8 steg flygande 7,37

Stillastående 3,10

 

 

Stavhopp 4,80

Snöre 4,80

6 steg fart 4,80

6 steg stilla 4,20

 

 

Övrigt

Femsteg stillastående 16,69

Femsteg fart (6steg) 20,46

Kulkast bakåt (4kg) 21,52

Kulkast framåt (4kg) 18,52

Kulkast bakåt (5kg) 18,39

Kulkast framåt (5kg) 15,34

Vertikalhopp 70cm

Flygande 30m 3,07

 

2022-03-31